News

Artboard 2ee

EMERGENCY ENTRANCE #1

vineri, 17 mai 2019, ora 19:00
LAPSUS
splaiul Peneș Curcanul, nr. 4, etajul 1, studio 23
Vă invităm să experimentați o încăpere a sclavilor leneși. Netedă și lucioasă, înaltă și decorată, burete cromat al plăcerilor vinovate – instalația atinge hazardul prostului gust și consumul de kitsch “virtuos”, all-inclusive.
Emergency Entrance este un proiect serial de evenimente publice într-un laborator artistic dedicat experimentului și expunerii, prin practici relaționale, tehnologice, bazate pe cercetare.Teoria evoluției emergente afirmă că apariția noilor proprietăți într-un mediu se produce în anumite momente datorită rearanjărilor imprevizibile a unor entități deja existente. Considerăm că, spre deosebire de viziuni mono-disciplinare, utilizarea practicilor multiple este o forță care poate genera stimuli și reacții spontane ale emergenței într-un context aflat în stare de urgență.Scopul acestui proiect este să creeze un punct de întâlnire între artiști emergenți și public, iar fiecare sesiune va fi abordată ca un exercițiu de cercetare urmată de colaborări practice sub formă de instalație sau performance.
Formatul specific, autorii și conținutul evenimentelor nu vor fi anunțate în prealabil, în schimb propunem ca seria să fie privită ca o reacție în lanț, cu fiecare episod menit să fie experimentat in-situ de către public.
https://lapsus.xyz/
http://emergency.simultan.org/

Program cultural co-finanțat de AFCN
______________
Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Casa Artelor/DJCT, Fundația Comunitară Timișoara, Asociația Culturală și ecologică SEPALE și Centrul Cultural German.

 

————-
ENGLISH
————-
[STATEMENT}
Emergency Entrance is an ongoing series of public events in an artistic laboratory dedicated to exhibiting experiments through relational, technological and research based practices.
The theory of emergent evolution states that the appearance of new properties in a given environment is produced in certain moments due to unpredictable rearrangements of already existing entities. We consider that, as opposed to mono-disciplinary visions, the use of multiple practices is a force which can generate the stimuli and spontaneous reactions of emergence in a context in state of emergency.
The purpose of this project is to create common ground for young artists and the public, each session being approached as a research exercise followed by practical collaborations resulting in installations or performances.
The specific format, authors and content of the events will not be announced before hand, instead we propose that the series is viewed as a chain reaction, with each episode meant to be experienced in-situ by the public.