News

Artboard 3EE#2

 

OPEN CALL pentru “EMERGENCY ENTRANCE”

Data limită pentru trimiterea aplicațiilor: 31 iulie 2019

Realizarea proiectului: octombrie 2019

Asociația Simultan și Lapsus lansează apelul de proiecte din seria de evenimente Emergency Entrance pentru artiști și grupuri de artiști din România.

Episoadele Emergency Entrance se derulează pe toată durata anului 2019 în Lapsus ca evenimente menite să fie experimentate in-situ de către vizitatori. Așteptăm propuneri  care pot lua diverse forme: instalații media, proiecții, performance, proiectele interdisciplinare (tehnologie, cercetare, artă și inovație) de la artiști sau cercetători cu vârsta sub 35 de ani. Se poate aplica cu maximum 2 proiecte pe pers./grup.

Aplicațiile se trimit la adresa emergencyopencall@gmail.com și trebuie să conțină:

– conceptul și descrierea proiectului/lucrării

(text și daca e necesar – fotografii, schițe, dimensiuni, etc.);

– lista materialelor necesare sau a echipamentului tehnic cu o estimare de buget (care nu va depăși suma de 1000 lei);

– o estimare a timpului necesar productiei;

– un scurt bio, un CV al aplicantului și un portofoliu (cu maxim 5 lucrări)

– date de contact (nume, email, website, telefon)

 

Producția, transportul, cazarea, diurna și onorariul aplicanților aleși vor fi suportate de organizatori. Este posibilă organizarea unei călătorii de documentare la Timișoara, de 2-3 zile, necesară proiectului. Perioada implementării proiectelor selectate prin open call va fi luna octombrie 2019.

 

Emergency Entrance este un program cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

 

STATEMENT – Emergency Entrance  (RO)
Emergency Entrance este un proiect serial de evenimente publice într-un laborator artistic dedicat experimentului și expunerii, prin practici relaționale, tehnologice, bazate pe cercetare.
Teoria evoluției emergente afirmă că apariția noilor proprietăți într-un mediu se produce în anumite momente datorită rearanjărilor imprevizibile a unor entități deja existente. Considerăm că, spre deosebire de viziuni mono-disciplinare, utilizarea practicilor multiple este o forță care poate genera stimuli și reacții spontane ale emergenței într-un context aflat în stare de urgență.
Scopul acestui proiect este să creeze un punct de întâlnire între artiști emergenți și public, iar fiecare sesiune va fi abordată ca un exercițiu de cercetare urmată de colaborări practice sub formă de instalație sau performance.
Formatul specific, autorii și conținutul evenimentelor nu vor fi anunțate în prealabil, în schimb propunem ca seria să fie privită ca o reacție în lanț, cu fiecare episod menit să fie experimentat in-situ de către public.

 

STATEMENT – Emergency Entrance  (EN)
Emergency Entrance is an ongoing series of public events in an artistic laboratory dedicated to exhibiting experiments through relational, technological and research based practices.
The theory of emergent evolution states that the appearance of new properties in a given environment is produced in certain moments due to unpredictable rearrangements of already existing entities. We consider that, as opposed to mono-disciplinary visions, the use of multiple practices is a force which can generate the stimuli and spontaneous reactions of emergence in a context in state of emergency.
The purpose of this project is to create common ground for young artists and the public, each session being approached as a research exercise followed by practical collaborations resulting in installations or performances.
The specific format, authors and content of the events will not be announced before hand, instead we propose that the series is viewed as a chain reaction, with each episode meant to be experienced in-situ by the public.