Erase / Mimi Ciora / 31.01.2020

Evenimentele legate de dispariția totală a speciilor au fost cauzate în trecut de acțiuni ale unor forțe naturale puternice, cum ar fi schimbările climatice, erupțiile vulcanice, mișcările plăcilor tectonice sau coliziunile de asteroizi. În prezent, noi înșine, oamenii, am luat locul acestor forțe naturale.

Oamenii au reușit să schimbe ecosistemul global într-un mod radical și fără precedent, impactul acestora asupra speciilor de plante și animale fiind deja la egalitate cu cel al Erei glaciare și al mișcărilor tectonice din trecut, în curând depășindu-l pe cel al asteroidului Chicxulub, care a ucis dinozaurii acum 65 de milioane de ani.

Lumea este populată de oameni și de animalele lor domesticite – care, din păcate, în cel mai mare procent, sunt exploatate de către Homo Sapiens – și doar 1% din animalele care populează planeta noastră sunt animale sălbatice. Mai mult decât atât, numărul acestora din urmă este în descreștere, în momentul actual vehiculându-se teoria celei de „a șasea Extincții în masă”, o pierdere permanentă a mai multor specii, cauzată nu de fenomenele naturale, ci de activitatea antropică.

Prin acest eveniment, artista vrea să aducă un omagiu animalelor și speciilor de animale dispărute. Vizitatorii sunt invitați să șteargă desenele reprezentând specii de animale dispărute pe care artista le va desena în prealabil pe pereții galeriei, cu speranța că gestul ștergerii va reprezenta un act meditativ care va ajuta la conștientizarea impactului pe care îl avem asupra biosferei. Fiecare linie de creion ștearsă va reprezenta o linie evolutivă ștearsă, o formă unică de design a vieții pierdute iremediabil.

Erase

Events related to the total extinction of the species have been caused in the past by the actions of some strong natural forces, such as climate change, volcanic eruptions, tectonic plate movements, or asteroid collisions. In the present, us humans have taken the place of these natural forces.

Humans have succeeded in changing the global ecosystem in a radical and unprecedented way, their impact on plant and animal species already being equal to that of the Ice Age and tectonic movements of the past, and soon surpassing that of the asteroid Chicxulub, that killed the dinosaurs 65 million years ago.

The world is populated by humans and their domesticated animals – which, unfortunately, to a large extent, are exploited by Homo Sapiens – and only 1% of the animals that inhabit our planet are wild animals. Moreover, the number of the latter is decreasing and recently the theory of the “sixth mass extinction” has emerged suggesting the permanent loss of several species, caused not by natural phenomena, but by anthropic activity.

Through this event, the artist wants to pay tribute to the animals and the species of extinct animals. Visitors are invited to erase the drawings depicting species of extinct animals that the artist would have previously drawn on the walls of the gallery, in the hope that this gesture of deletion will be a meditative act that will help to raise awareness about the impact we have on the biosphere. Each erased pencil line will represent an evolutionary erased line, a unique form of irretrievably lost life design.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s